2109, България Карта211, 7590 Попина, България Карта
211, Копаоник, Сърбия Карта211, Национални парк „Копаоник”, Крива Река, Сърбия Карта
2110 Нови хан, България Карта2110, България Карта
2111 Петково, България Карта2111, България Карта
2112, България Карта2113, България Карта
2115, България Карта2116, България Карта
2117, България Карта2119, България Карта
2120 Саранци, България Карта2120, България Карта
2121 Осоица, България Карта2121, България Карта
2122, България Карта2123, България Карта
2125 Елешница, България Карта2125, България Карта
2126 Чурек, България Карта2126, България Карта
2127 Потоп, България Карта2127, България Карта
2128 Априлово, България Карта2128, България Карта
2129, България Карта212b, Бољковци, Сърбия Карта
212v, Кнић, Сърбия Карта213, 7539 Силистра, България Карта
2131 Kalia Road, Хонолулу, Хавай 96815, Съединени щати Карта2131 Горна Малина, България Карта
2131, България Карта2132 Белопопци, България Карта
2132, България Карта2133, България Карта
2134 Столник, България Карта2134, България Карта
2135, България Карта2137, България Карта
2138 Горно Камарци, България Карта2138, България Карта
2139 Мусачево, България Карта2139, България Карта
214, Markovac, Сърбия Карта2140, България Карта
2144, България Карта2147, България Карта
2148 Радотина, България Карта2148, България Карта
2149, България Карта2152, България Карта
2157, България Карта216 13, 7650 Дулово, България Карта
216 16, 7650 Дулово, България Карта216 31, 7650 Дулово, България Карта
216 41, 7693 Чернолик, България Карта216, 7583 Ситово, България Карта
216, 7658 Поройно, България Карта216, Влахово, Сърбия Карта
216, Кочане, Сърбия Карта216, Ситово, България Карта
216, Сърбия Карта216, Шаиновац, Сърбия Карта
2160 Трудовец, България Карта2160, България Карта
2161 Правец, България Карта2161, България Карта
2162, България Карта2164 Осиковица, България Карта
2164, България Карта2166, България Карта
2167 Грозьов дол, България Карта2167 Равнище, България Карта
2167, България Карта2169, България Карта
217, Сърбия Карта2170 Правешка Лакавица, България Карта