ឃុំបុសខ្នុរ, Cam-pu-chia Bản đồឃុំបុសខ្នុរ, Campuchia Bản đồ
ឃុំមង់រៀវ, Cam-pu-chia Bản đồឃុំមង់រៀវ, Campuchia Bản đồ
ឃុំមេមង, Cam-pu-chia Bản đồឃុំមេមត់, Cam-pu-chia Bản đồ
ឃុំសណ្ដាន់, Cam-pu-chia Bản đồឃុំសេដា, Cam-pu-chia Bản đồ
ឃុំសំបូរ, Cam-pu-chia Bản đồឃុំសំបូរ, Campuchia Bản đồ
ឃុំស្រឡប់, Cam-pu-chia Bản đồឃុំអូរស្រឡៅ, Cam-pu-chia Bản đồ
ចង្ក្រង់, Campuchia Bản đồឆ្លូង, Cam-pu-chia Bản đồ
ឆ្លូង, Campuchia Bản đồជ្រោយបន្ទាយ, Campuchia Bản đồ
ដារ, Cam-pu-chia Bản đồដំរីផុង, Campuchia Bản đồ
ត្បូងឃ្មុំ, Cam-pu-chia Bản đồត្បូងឃ្មុំ, Campuchia Bản đồ
ត្រពាំងសាលាខាងកើត, Campuchia Bản đồទូកមាសខាងកើត, Cam-pu-chia Bản đồ
ទូកមាសខាងកើត, Campuchia Bản đồទួលសំបួរ, Campuchia Bản đồ
នារាយណ៍, Campuchia Bản đồបន្ទាយឆ្មារ, Cam-pu-chia Bản đồ
បឹងចារ, Cam-pu-chia Bản đồបឹងចារ, Campuchia Bản đồ
បុសលាវ, Cam-pu-chia Bản đồប្រាសាទខ្វាន់ពីរ, Cam-pu-chia Bản đồ
ប្រាសាទខ្វាន់ពីរ, Campuchia Bản đồផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង, Krong Siem Reap, Cam-pu-chia Bản đồ
ផ្លូវជាតិលេខ១, Campuchia Bản đồផ្លូវជាតិលេខ១, Krong Bavet, Campuchia Bản đồ
ផ្លូវដើមពោ​ធិ៍, Neak Loeang, Campuchia Bản đồផ្លូវទំនប់ថ្មី (៣៧១), Phnom Penh, Cam-pu-chia Bản đồ
ផ្លូវទំនប់ថ្មី (៣៧១), Phnom Penh, Campuchia Bản đồផ្លូវភូមិភ្នំធំ, Phoumi Phnom Del, Cam-pu-chia Bản đồ
ផ្លូវលេខ ២០១, Krong Ta Khmau, Cam-pu-chia Bản đồផ្លូវលេខ ៣៧៧ អា, Campuchia Bản đồ
ផ្លូវលំ, Cam-pu-chia Bản đồផ្លូវវាងជ្រៃធំ, An Phú District, An Giang Province, Việt Nam Bản đồ
ផ្លូវ១០មករា, Krong Siem Reap, Cam-pu-chia Bản đồផ្លូវ​ទំនប់​កប់ស្រូវ, Phnom Penh, Cam-pu-chia Bản đồ
ផ្លូវ​ទំនប់​កប់ស្រូវ, Phnom Penh, Campuchia Bản đồពាមកោះស្នា, Campuchia Bản đồ
ពូជ្រៃ, Cam-pu-chia Bản đồពូជ្រៃ, Campuchia Bản đồ
ព្រែកកក់, Campuchia Bản đồព្រែកប្រសព្វ, Campuchia Bản đồ
ព្រែកសាម៉ាន់, Cam-pu-chia Bản đồមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, Phnom Penh, Campuchia Bản đồ
រមេញ, Cam-pu-chia Bản đồរយ៉, Campuchia Bản đồ
រលួសមានជ័យ, Cam-pu-chia Bản đồល្បើក, Campuchia Bản đồ
វឌ្ឍនៈ, Cam-pu-chia Bản đồវត្ដអង្គខាងត្បូង, Cam-pu-chia Bản đồ
វិថី ឯករាជ្យ, Kâmpóng Saôm, Campuchia Bản đồសង្កាត់កូនក្រៀល, Krong Samraong 17403, Campuchia Bản đồ
សង្កាត់កូនក្រៀល, ក្រុងសំរោង, Campuchia Bản đồសង្កាត់និមិត្ដ, ក្រុងប៉ោយប៉ែត, Campuchia Bản đồ
សង្កាត់បន្សាយរាក់, Krong Samraong, Campuchia Bản đồសង្កាត់បន្សាយរាក់, ក្រុងសំរោង, Campuchia Bản đồ
សង្កាត់រកាក្រៅ, ក្រុងដូនកែវ, Cam-pu-chia Bản đồសេសាន, Campuchia Bản đồ
សំបុក, Cam-pu-chia Bản đồសំបុក, Campuchia Bản đồ
ស្នាយអញ្ជិត, Campuchia Bản đồស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស, Phnom Penh, Campuchia Bản đồ
ស្រែក្នុង, Campuchia Bản đồស្រែចែង, Cam-pu-chia Bản đồ
ស្រែចែង, Campuchia Bản đồស្វាយទាប, Cam-pu-chia Bản đồ
ហាន់ជ័យ, Cam-pu-chia Bản đồអន្លង់វែង, Campuchia Bản đồ
អូរគ្រៀង, Cam-pu-chia Bản đồអូរគ្រៀង, Campuchia Bản đồ
អំពិល, Campuchia Bản đồឫស្សីកែវ, Campuchia Bản đồ