Đường Xóm 14, Xóm 13, Giao Hương, Giao Thuỷ, Nam Định, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 2, Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 2, Huề Trì, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam Bản đồĐường xóm 2, Năm Mẫu, Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 2, Phượng Hoàng, Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồĐường xóm 2, tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm 2, Xóm 2, Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 2, Xóm 3, Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam Bản đồ
đường xóm 3, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 3, Tân Hoa, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 4, Côi Trì, Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, Việt Nam Bản đồĐường xóm 4, Liễu Điện, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 4, Xóm 4, Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình, Việt Nam Bản đồĐường xóm 4, Đô Lương, Nghệ An, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm 5, Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 5, Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 5, Năm Mẫu, Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 5, Tân Hoa, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 5-Cổ Am, Thuận Hòa, Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 6 - Thôn 7, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 6, Liễu Điện, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 6, Tân Hoa, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 7, Liễu Điện, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam Bản đồĐường xóm 7, Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam Bản đồ
đường xóm 8 Ngô Khe, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam Bản đồĐường xóm 8, Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm 9, Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam Bản đồđường xóm 9, Tân Bình, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Bản đồ
đường xóm 9, Xóm 2, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam Bản đồĐường Xóm 9, Xóm 9, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Bến Đò, Đặng Giang, Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam Bản đồĐường Xóm Bồ Đề, Đồng Tâm, tp. Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Cát Tường, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam Bản đồĐường xóm Cát Tường, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Cầu, Làng Nộn Khê, Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình, Việt Nam Bản đồĐường xóm Cầu, Làng Nộn Khê, Yên Từ, Yên Từ, Ninh Bình, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Chợ Nghĩa Bình, Quần Phương, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam Bản đồĐường xóm Chùa, Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Chùa, Cổ Dương, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam Bản đồđường xóm chùa, Kim Bồng, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam Bản đồ
đường xóm chùa, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam Bản đồĐường Xóm Chùa, Lịch Động, Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Chùa, Liên Thanh, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam Bản đồĐường xóm Chùa, Thái Bảo, Nam Sơn, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Chùa, thôn Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam Bản đồĐường Xóm Cồn, Tam Phú, tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm dưới, Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồĐường Xóm dưới, Phượng Hoàng, Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm dưới, Phượng Hoàng, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Việt Nam Bản đồĐường Xóm Ga, Lương sơn, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Giáp, An Điền, Nam Sách, Hải Dương, Việt Nam Bản đồđường Xóm Giồng, Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Gò Lớn, Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam Bản đồĐường xóm Láng, Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm lều, Lái Thiêu, Tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam Bản đồĐường Xóm mới, Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm mới, Xóm Mới, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam Bản đồĐường Xóm Nam Biên, Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Nam Biên, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam Bản đồđường Xóm Ngò, xóm Ngò Thái, Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Ngoài, Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam Bản đồĐường Xóm Ngoài, tt. Diêm Ðiền, Thái Thụy, Thái Bình, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Quy Tức, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam Bản đồđường xóm ruối, Khu 8, tt. Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Táo, tt. Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam Bản đồĐường xóm thôn Tương Chúc, Đại Đồng, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Thống Nhất, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam Bản đồĐường xóm Tiền, Vọc, Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Tiền, xóm Tiền, Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam Bản đồĐường Xóm Trai, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Trong, Hải Chánh, Thôn Vực Kè, Quảng Trị, Việt Nam Bản đồĐường xóm Trong, thôn Vực Kè, Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Trước, Lương sơn, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam Bản đồđường xóm Văn Học, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Bản đồ
đường xóm Văn Đông, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Bản đồđường xóm Văn Đông, Văn Đông, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Bản đồ
Đường Xóm Vuông, Chính Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam Bản đồđường Xóm Đá, Lịch Động, Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam Bản đồ
Đường xóm Đình, Khuê Bích, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam Bản đồđường Xóm Đình, Lịch Động, Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam Bản đồ