Роткварија, Нови Сад, Србија МапаРохас, Филипини Мапа
Рошци, Србија МапаРсавци, Србија Мапа
Рсовац, Србија МапаРсовци, Србија Мапа
Ртањ, Србија МапаРтари, Србија Мапа
Рти, Србија МапаРуђа, Србија Мапа
Руђера Бошковића, Краљево, Србија МапаРуђера Бошковића, Србија Мапа
Рујевичка 19, Алексинац, Србија МапаРујевичка, Алексинац, Србија Мапа
Рујиште, Србија МапаРујковац, Србија Мапа
Рујник, Србија МапаРудњак 565407, Србија Мапа
Рудњак, Србија МапаРуда Буква, Србија Мапа
Рударе, Србија МапаРударска, Бобовиште, Србија Мапа
Рударска, Краљево, Србија МапаРударска, Тутин, Србија Мапа
Рудине, Смедеревска Паланка, Србија МапаРудна Глава, Србија Мапа
Рудница, Србија МапаРудно, Србија Мапа
Рудо, Босна и Херцеговина МапаРужић, Србија Мапа
Ружићева, Београд 116515, Србија МапаРужићева, Београд, Србија Мапа
Ружина, Бајмок 24210, Србија МапаРума, Србија Мапа
Руменка, Србија МапаРумска, Велики Радинци, Србија Мапа
Румска, Србија МапаРумски Друм, Сремска Митровица, Србија Мапа
Румунија МапаРумунска, Долово, Србија Мапа
Русеничка, Београд, Србија МапаРусенска област, Бугарска Мапа
Русија МапаРусија, 109012 Мапа
Русија, 109125 МапаРусија, 117623 Мапа
Русија, 119027 МапаРусија, 119297 Мапа
Русија, 119620 МапаРусија, 124365 Мапа
Русија, 129164 МапаРусија, 129626 Мапа
Русија, 140102 МапаРусија, 142784 Мапа
Русија, 143025 МапаРусија, 162924 Мапа
Русија, 164526 МапаРусија, 172852 Мапа
Русија, 184371 МапаРусија, 184595 Мапа
Русија, 184637 МапаРусија, 184640 Мапа
Русија, 187775 МапаРусија, 354000 Мапа
Русија, 354053 МапаРусија, 354054 Мапа
Русија, 354208 МапаРусија, 354390 Мапа
Русија, 354392 МапаРусија, 354393 Мапа
Русија, 354395 МапаРусија, 648591 Мапа
Русија, 663593 МапаРусија, 666630 Мапа
Русија, 689300 МапаРусија, 689516 Мапа
Руски Крстур, Србија МапаРуски Пут, Барје, Србија Мапа
Руски Пут, Босилеград, Србија МапаРуски Пут, Доња Љубата, Србија Мапа