улица „Доктор Никола Василиади“, 5308 Габрово, България Картаулица „Доктор Никола Василиади“, Габрово, България Карта
улица „Доктор Никола Ламбрев“ 10, 4400 Пазарджик, България Картаулица „Доктор Никола Ламбрев“ 24, 4400 Пазарджик, България Карта
улица „Доктор Никола Ламбрев“ 8, 4400 Пазарджик, България Картаулица „Доктор Никола Михов“ 12, 5300 Габрово, България Карта
улица „Доктор Никола Сяров“ 12, 5501 Ловеч, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 1, 1142 София, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 14, 8601 Ямбол, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 14-531, 8002 Бургас, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 16, 8002 Бургас, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 17, 5308 Габрово, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 2, 1142 София, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 2, 6300 Хасково, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 2-А, 1142 София, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 2-Б, 1142 София, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 2a, 1142 София, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 3, 1142 София, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 4, 1142 София, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 40, 9705 Шумен, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 5-А, 1142 София, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 50, 9705 Шумен, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 6, 1142 София, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 7, 1142 София, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“ 71, 9900 Нови пазар, България Картаулица „Доктор Петър Берон“ 9, 1142 София, България Карта
улица „Доктор Петър Берон“, 2622 Яхиново, България Картаулица „Доктор Петър Берон“, 4701 Смолян, България Карта
улица „Доктор Петър Брънеков“ 1, 8601 Ямбол, България Картаулица „Доктор Пискюлиев“ 15, 9000 Варна, България Карта
улица „Доктор Пискюлиев“ 20, 9000 Варна, България Картаулица „Доктор Пискюлиев“ 44, 9000 Варна, България Карта
улица „Доктор Пискюлиев“ 54-Б, 9000 Варна, България Картаулица „Доктор Пискюлиев“ 57, 9000 Варна, България Карта
улица „Доктор Пискюлиев“ 6, 9000 Варна, България Картаулица „Доктор Пискюлиев“ 61, 9000 Варна, България Карта
улица „Доктор Пискюлиев“ 88-А, 9000 Варна, България Картаулица „Доктор Пискюлиев“ 9, 9000 Варна, България Карта
улица „Доктор Рашко Петров“ 2-3, 4000 Пловдив, България Картаулица „Доктор Рашко Петров“ 2-А, 4006 Пловдив, България Карта
улица „Доктор Рашко Петров“ 8, 4006 Пловдив, България Картаулица „Доктор Стамболски 3, 6100 Казанлък, България Карта
улица „Доктор стамен Григоров“ 1, 1113 София, България Картаулица „Доктор стамен Григоров“ 10, 1113 София, България Карта
улица „Доктор стамен Григоров“ 2, 1113 София, България Картаулица „Доктор стамен Григоров“ 3-А, 1113 София, България Карта
улица „Доктор стамен Григоров“ 4, 1113 София, България Картаулица „Доктор стамен Григоров“ 6, 1113 София, България Карта
улица „Доктор стамен Григоров“ 7, 1113 София, България Картаулица „Доктор стамен Григоров“ 8, 1113 София, България Карта
улица „Доктор стамен Илиев“ 11, 3400 Монтана, България Картаулица „Доктор стамен Илиев“ 12-А, 3400 Монтана, България Карта
улица „Доктор стамен Илиев“ 17, 3400 Монтана, България Картаулица „Доктор стамен Илиев“ 19, 3400 Монтана, България Карта
улица „Доктор стамен Илиев“ 23, 3400 Монтана, България Картаулица „Доктор стамен Илиев“ 51, 3400 Монтана, България Карта
улица „Доктор стамен Илиев“ 52, 3400 Монтана, България Картаулица „Доктор Стефан Сарафов“ 16, 1408 София, България Карта
улица „Доктор Стефан Сарафов“ 22, 1408 София, България Картаулица „Доктор Стефан Сарафов“ 24, 1408 София, България Карта
улица „Доктор Стефан Сарафов“ 7, 1408 София, България Картаулица „Доктор Стефан Сарафов“ 72, 1408 София, България Карта
улица „Доктор Стефан Сарафов“ 72-В, 1408 София, България Картаулица „Доктор Стефан Сарафов“ 72-Г, 1408 София, България Карта
улица „Доктор Стоян Чомаков“ 18, 4000 Пловдив, България Картаулица „Доктор Стоян Чомаков“ 20, 4000 Пловдив, България Карта
улица „Доктор Стоян Чомаков“ 6-8, 4000 Пловдив, България Картаулица „Доктор Стоян Чомаков“ 9, 4000 Пловдив, България Карта
улица „Доктор Съйко Съев“ 2, 5500 Ловеч, България Картаулица „Доктор Съйко Съев“ 25, 5500 Ловеч, България Карта
улица „Доктор Съйко Съев“ 4, 5500 Ловеч, България Картаулица „Доктор Съйко Съев“ 6, 5500 Ловеч, България Карта
улица „Доктор Съйко Съев“ 8, 5500 Ловеч, България Картаулица „Доктор Съйко Съев“ 9, 5500 Ловеч, България Карта
улица „Доктор Тодор Даскалов“, Медицински Университет - София, 1431 София, България Картаулица „Доктор Тодор Стоянович“ 19, 6003 Стара Загора, България Карта
улица „Доктор Тодор Стоянович“ 28, 6003 Стара Загора, България Картаулица „Доктор Тодор Стоянович“ 47, 6003 Стара Загора, България Карта
улица „Доктор Тодор Стоянович“ 7, 6003 Стара Загора, България Картаулица „Доктор Христо Даскалов“ 1, 5000 Велико Търново, България Карта