улица „Роза“ 40, 1320 Банкя, България Картаулица „Роза“ 5, 1165 Долни Пасарел, България Карта
улица „Роза“ 55, 1320 Банкя, България Картаулица „Роза“ 6, 1165 Долни Пасарел, България Карта
улица „Роза“ 6-8, 1320 Банкя, България Картаулица „Роза“ 60-Б, 1320 Банкя, България Карта
улица „Роза“ 7, 1165 Долни Пасарел, България Картаулица „Роза“ 8, 1151 Лозен, България Карта
улица „Роза“ 8, 1346 с. Волуяк, България Картаулица „Роза“, 1346, България Карта
улица „Роза“, Брусен, България Картаулица „Роза“, България Карта
улица „Роза“, Хасково, България Картаулица „Розова долина“ 1, 1421 София, България Карта
улица „Розова долина“ 1, 7000 Русе, България Картаулица „Розова долина“ 10, 1421 София, България Карта
улица „Розова долина“ 10, 6300 Хасково, България Картаулица „Розова долина“ 12-А, 1421 София, България Карта
улица „Розова долина“ 13, 1421 София, България Картаулица „Розова долина“ 14, 6300 Хасково, България Карта
улица „Розова долина“ 15, 4003 Пловдив, България Картаулица „Розова долина“ 17, 9003 Варна, България Карта
улица „Розова долина“ 18, 1421 София, България Картаулица „Розова долина“ 18, 9003 Варна, България Карта
улица „Розова долина“ 19, 1421 София, България Картаулица „Розова долина“ 19, 9003 Варна, България Карта
улица „Розова долина“ 2, 1421 София, България Картаулица „Розова долина“ 2, 6300 Хасково, България Карта
улица „Розова долина“ 22, 6300 Хасково, България Картаулица „Розова долина“ 23, 9003 Варна, България Карта
улица „Розова долина“ 24, 6300 Хасково, България Картаулица „Розова долина“ 25-А, 6300 Хасково, България Карта
улица „Розова долина“ 26, 6300 Хасково, България Картаулица „Розова долина“ 27, 1421 София, България Карта
улица „Розова долина“ 30, 1421 София, България Картаулица „Розова долина“ 32, 6300 Хасково, България Карта
улица „Розова долина“ 32, 9003 Варна, България Картаулица „Розова долина“ 32-Б, 1421 София, България Карта
улица „Розова долина“ 38, 1421 София, България Картаулица „Розова долина“ 4, 1421 София, България Карта
улица „Розова долина“ 44, 9003 Варна, България Картаулица „Розова долина“ 46, 9003 Варна, България Карта
улица „Розова долина“ 5-А, 9003 Варна, България Картаулица „Розова долина“ 6, 6300 Хасково, България Карта
улица „Розова долина“ 68, 9003 Варна, България Картаулица „Розова долина“ 7, 1421 София, България Карта
улица „Розова долина“ 72, 9003 Варна, България Картаулица „Розова долина“ 76, 9003 Варна, България Карта
улица „Розова долина“ 8, 1421 София, България Картаулица „Розова долина“ 82, 9003 Варна, България Карта
улица „Розова долина“, 6300 Хасково, България Картаулица „РОКФЕДЕР“ 42, 2850 Петрич, България Карта
улица „Рокфелер“, 2850 Петрич, България Картаулица „Ромен Ролан“ 11, 6400 Димитровград, България Карта
улица „Ромен Ролан“ 5, 6400 Димитровград, България Картаулица „Ромен Ролан“ 573, 6400 Димитровград, България Карта
улица „Ропотаио“ 17, 9120 Долни чифлик, България Картаулица „Ропотамо“ 1, 1320 Банкя, България Карта
улица „Ропотамо“ 1, 8130 Созопол, България Картаулица „Ропотамо“ 100, 8180 Равна гора, България Карта
улица „Ропотамо“ 11, 4270 Любеново, България Картаулица „Ропотамо“ 11, 9003 Варна, България Карта
улица „Ропотамо“ 11-Г, 1320 Банкя, България Картаулица „Ропотамо“ 12, 1320 Банкя, България Карта
улица „Ропотамо“ 13, 8802 Сливен, България Картаулица „Ропотамо“ 13, 9003 Варна, България Карта
улица „Ропотамо“ 15, 9003 Варна, България Картаулица „Ропотамо“ 15-А, 9003 Варна, България Карта
улица „Ропотамо“ 17-А, 1320 София, България Картаулица „Ропотамо“ 22, 7650 Дулово, България Карта
улица „Ропотамо“ 22, 8130 Созопол, България Картаулица „Ропотамо“ 25, 1320 Банкя, България Карта
улица „Ропотамо“ 25-27, 1320 Банкя, България Картаулица „Ропотамо“ 26, 8130 Созопол, България Карта
улица „Ропотамо“ 3, 9003 Варна, България Картаулица „Ропотамо“ 30, 1320 Банкя, България Карта
улица „Ропотамо“ 30a, 8180 Приморско, България Картаулица „Ропотамо“ 31, 1320 Банкя, България Карта
улица „Ропотамо“ 32, 1320 Банкя, България Картаулица „Ропотамо“ 33, 7016 Русе, България Карта