улица „Банско“ 1, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 11, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 13, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 2, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 23, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 24, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 29, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 32, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 33, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 34, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 35, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 36, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 37, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 37-А, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 38, 1373 София, България Картаулица „Банско“ 40, 1373 София, България Карта
улица „Банско“ 46, 1373 София, България Картаулица „Банщовица“ 15, 2504 Кюстендил, България Карта
улица „Баньо Маринов“ 18, 5700 Тетевен, България Картаулица „Барейро“, 6003 Стара Загора, България Карта
улица „Барите“ 118-А, 1373 София, България Картаулица „Барутен погреб“ 3, 9000 Варна, България Карта
улица „Барутен погреб“ 4-B, 9000 Варна, България Картаулица „Басил Левски“ 37, 9650 Каварна, България Карта
улица „Басил Левски“ 45, 9650 Каварна, България Картаулица „Батак“ 1, 4006 Пловдив, България Карта
улица „Батак“ 1, 8601 Ямбол, България Картаулица „Батак“ 1, 9700 Шумен, България Карта
улица „Батак“ 10, 1510 София, България Картаулица „Батак“ 12, 1510 София, България Карта
улица „Батак“ 12, 2501 Кюстендил, България Картаулица „Батак“ 12, 9300 Добрич, България Карта
улица „Батак“ 129, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 14, 1510 София, България Карта
улица „Батак“ 14, 4400 Пазарджик, България Картаулица „Батак“ 18, 4400 Пазарджик, България Карта
улица „Батак“ 19, 5302 Габрово, България Картаулица „Батак“ 2, 5302 Габрово, България Карта
улица „Батак“ 2-А, 4400 Пазарджик, България Картаулица „Батак“ 21, 5302 Габрово, България Карта
улица „Батак“ 21, 9300 Добрич, България Картаулица „Батак“ 22, 1510 София, България Карта
улица „Батак“ 23, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 23-А, 8001 Бургас, България Карта
улица „Батак“ 24, 4400 Пазарджик, България Картаулица „Батак“ 25, 4400 Пазарджик, България Карта
улица „Батак“ 25, 5302 Габрово, България Картаулица „Батак“ 27, 4400 Пазарджик, България Карта
улица „Батак“ 28, 1510 София, България Картаулица „Батак“ 29, 2501 Кюстендил, България Карта
улица „Батак“ 29, 5302 Габрово, България Картаулица „Батак“ 31, 5302 Габрово, България Карта
улица „Батак“ 32, 5809 Плевен, България Картаулица „Батак“ 33, 5302 Габрово, България Карта
улица „Батак“ 34, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 37, 5302 Габрово, България Карта
улица „Батак“ 38, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 4, 2501 Кюстендил, България Карта
улица „Батак“ 42, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 43, 5302 Габрово, България Карта
улица „Батак“ 44, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 46, 4006 Пловдив, България Карта
улица „Батак“ 48, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 5, 4006 Пловдив, България Карта
улица „Батак“ 5, 4400 Пазарджик, България Картаулица „Батак“ 5, 9700 Шумен, България Карта
улица „Батак“ 5-А, 2501 Кюстендил, България Картаулица „Батак“ 50, 4006 Пловдив, България Карта
улица „Батак“ 50, 8001 Бургас, България Картаулица „Батак“ 50-А, 8001 Бургас, България Карта
улица „Батак“ 51, 5302 Габрово, България Картаулица „Батак“ 52, 4006 Пловдив, България Карта
улица „Батак“ 54, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 55, 4006 Пловдив, България Карта
улица „Батак“ 6-1, 9000 Варна, България Картаулица „Батак“ 7, 2501 Кюстендил, България Карта
улица „Батак“ 7, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 8, 5302 Габрово, България Карта
улица „Батак“ 81, 4006 Пловдив, България Картаулица „Батак“ 87, 4006 Пловдив, България Карта