улица „3-ти март“ 30, 4013 Пловдив, България Картаулица „3-ти март“ 31, 5500 Ловеч, България Карта
улица „3-ти март“ 34, 1252 Световрачене, България Картаулица „3-ти март“ 37, 5252 Свищов, България Карта
улица „3-ти март“ 39, 1390 Филиповци, България Картаулица „3-ти март“ 4-А, 6404 Димитровград, България Карта
улица „3-ти март“ 40, 1390 Филиповци, България Картаулица „3-ти март“ 41a, 1390 София, България Карта
улица „3-ти март“ 45, 5252 Свищов, България Картаулица „3-ти март“ 46, 5252 Свищов, България Карта
улица „3-ти март“ 47, 1390 Филиповци, България Картаулица „3-ти март“ 47, 5252 Свищов, България Карта
улица „3-ти март“ 5, 1806 Горни Богров, България Картаулица „3-ти март“ 5-Б, 1390 Филиповци, България Карта
улица „3-ти март“ 66, 5252 Свищов, България Картаулица „3-ти март“ 7, 1806 Горни Богров, България Карта
улица „3-ти март“ 7-А, 6404 Димитровград, България Картаулица „3-ти март“ 7-Б, 6404 Димитровград, България Карта
улица „3-ти март“ 71-Б, 1390 Филиповци, България Картаулица „3-ти март“ 76, 5252 Свищов, България Карта
улица „3-ти март“ 86, 1390 София, България Картаулица „3-ти март“ 9, 5002 Велико Търново, България Карта
улица „3-ти март“ 9-11, 1261 Мрамор, България Картаулица „3-ти март“, Свищов, България Карта
улица „3003-та“ 8, 1373 София, България Картаулица „3004-та“ 7, 1324 София, България Карта
улица „3005-та“ 11, 1324 София, България Картаулица „3005-та“ 4, 1324 София, България Карта
улица „301-ва“, 1336 София, България Картаулица „301-ва“, София, България Карта
улица „3014-та“ 2, 1360 София, България Картаулица „3014-та“ 6, 1360 София, България Карта
улица „3019-та“ 1, 1360 София, България Картаулица „3019-та“ 3-А, 1360 София, България Карта
улица „3019-та“ 3019, 1360 София, България Картаулица „3019-та“ 34, 1360 София, България Карта
улица „3019-та“ 7, 1360 София, България Картаулица „3019-та“ 9, 1360 София, България Карта
улица „302-ра“, 1373 София, България Картаулица „3020-та“ 12, 1360 София, България Карта
улица „3020-та“ 24, 1360 София, България Картаулица „3020-та“ 26, 1360 София, България Карта
улица „3020-та“ 30, 1360 София, България Картаулица „3020-та“ 3020, 1360 София, България Карта
улица „3020-та“ 32, 1360 София, България Картаулица „3020-та“ 4, 1360 София, България Карта
улица „3020-та“ 6, 1360 София, България Картаулица „3020-та“, 1360 София, България Карта
улица „3020-та“, София, България Картаулица „303-та“ 1, 1373 София, България Карта
улица „303-та“ 302, 1336 София, България Картаулица „303-та“ 4, 1373 София, България Карта
улица „303-та“, 1336 София, България Картаулица „304-та“ 1, 1373 София, България Карта
улица „304-та“ 331-332, 1336 София, България Картаулица „306-та“ 2, 1373 София, България Карта
улица „307-ма“ 15, 1373 София, България Картаулица „307-ма“ 4, 1415 София, България Карта
улица „308-ма“ 16, 1373 София, България Картаулица „309-та“ 13, 1336 София, България Карта
улица „309-та“ 3, 1336 София, България Картаулица „309-та“ 309, 1336 София, България Карта
улица „309-та“ 323b, 1336 София, България Картаулица „309-та“ 325B, 1336 София, България Карта
улица „309-та“ 6, 1336 София, България Картаулица „30ти Април“ 22, 4500 Панагюрище, България Карта
улица „30ти Април“ 33, 4500 Панагюрище, България Картаулица „30ти Април“ 39, 4500 Панагюрище, България Карта
улица „30ти Април“ 46, 4500 Панагюрище, България Картаулица „30“ 2, 1839 Враждебна, България Карта
улица „30“ 2, 1839 София, България Картаулица „30“ 34, 1839 Враждебна, България Карта
улица „30“ 52, 1839 Враждебна, България Картаулица „30“ 66-68, 1839 София, България Карта
улица „30“ 70, 1839 Враждебна, България Картаулица „31-ви полк“ 23, 7501 Силистра, България Карта
улица „310-та“ 322b, 1336 София, България Картаулица „310А“, 1373 София, България Карта
улица „311-та“ 12, 1373 София, България Картаулица „311-та“ 14, 1373 София, България Карта