улица „Дъбравска“ 6-А, 2700 Благоевград, България Картаулица „Дъб“ 13-А, 1151 село Лозен, България Карта
улица „Дъб“ 16, 1362 Мало Бучино, България Картаулица „Дъб“ 17, 1151 село Лозен, България Карта
улица „Дъб“ 21, 1151 село Лозен, България Картаулица „Дъб“ 23-А, 1151 село Лозен, България Карта
улица „Дъб“ 26-28, 1151 село Лозен, България Картаулица „Дъб“ 28, 1151 село Лозен, България Карта
улица „Дъб“ 8, 3000 Враца, България Картаулица „Дъб“ 9, 8807 Сливен, България Карта
улица „Дъга“ 29, 1614 София, България Картаулица „Дъга“ 5, 1614 София, България Карта
улица „Дъга“ 6, 4015 Пловдив, България Картаулица „Дълга лъка“ 43, 5008 Велико Търново, България Карта
улица „Дълга лъка“, 5008 Велико Търново, България Картаулица „Дълга лъка“, 5030 Велико Търново, България Карта
улица „Дълга поляна“ 25, 1165 Долни Пасарел, България Картаулица „Дълга поляна“ 26, 1165 Долни Пасарел, България Карта
улица „Дълга поляна“ 35, 1165 Долни Пасарел, България Картаулица „Дълга поляна“ 36-38, 1165 Долни Пасарел, България Карта
улица „Дълга поляна“ 37, 1165 Долни Пасарел, България Картаулица „Дълга поляна“ 38-42, 1165 Долни Пасарел, България Карта
улица „Дълга поляна“ 39, 1165 Долни Пасарел, България Картаулица „Дълга поляна“ 42, 1165 Долни Пасарел, България Карта
улица „Дълга поляна“ 44, 1165 Долни Пасарел, България Картаулица „Дълга поляна“ 46, 1165 Долни Пасарел, България Карта
улица „Дълга поляна“ 9, 1165 Долни Пасарел, България Картаулица „Дългото езеро“, 1444 Панчарево, България Карта
улица „Дървенишка река“ 13, 1756 София, България Картаулица „Дървенишка река“ 2-6, 1756 София, България Карта
улица „Дървенишка река“ 2A, 1756 София, България Картаулица „Дървенишка река“ 3, 1756 София, България Карта
улица „Дървенишка река“ 3-А, 1756 София, България Картаулица „Дървенишка река“ 49, 1756 София, България Карта
улица „Дървенишка река“ 58-А, 1756 София, България Картаулица „Дървенишка река“ 6, 1756 София, България Карта
улица „Държов дол“ 1, 1191 Панчарево, България Картаулица „Държов дол“ 15-А, 1191 Панчарево, България Карта
улица „Държов дол“ 16, 1191 Панчарево, България Картаулица „Държов дол“ 21, 1191 Панчарево, България Карта
улица „Държов дол“ 35, 1191 Панчарево, България Картаулица „Държов дол“ 4, 1137 Панчарево, България Карта
улица „Държов дол“ 5, 1191 с. Кокаляне, България Картаулица „Държов дол“ 9, 1191 Кокаляне, България Карта
улица „Държов дол“, 1191 с. Кокаляне, България Картаулица „Дюла“ 8, 1532 Казичене, България Карта
улица „Дюни“ 16, 8230 Несебър, България Картаулица „Дюни“ 21, 8230 Несебър, България Карта
улица „Дюни“, 8230 Несебър, България Картаулица „Дядо Цоне“ 1, 1614 София, България Карта
улица „Дякон Игнатий“ 1, 1000 София, България Картаулица „Дякон Игнатий“ 11, 1000 София, България Карта
улица „Дякон Игнатий“ 19, 1000 София, България Картаулица „Дякон Игнатий“ 2, 1000 София, България Карта
улица „Дякон Игнатий“ 21, 1000 София, България Картаулица „Дякон Игнатий“ 4, 1000 София, България Карта
улица „Дякон Игнатий“ 5, 1000 София, България Картаулица „Дякон Игнатий“ 7, 1000 София, България Карта
улица „Дякон Игнатий“ 9, 1000 София, България Картаулица „Дякон Иларион“ 11, 4000 Пловдив, България Карта
улица „Дякон Иларион“ 4-А, 4000 Пловдив, България Картаулица „Дякон Стоил“, 1532 Казичене, България Карта
улица „Дялкo Милковски“ 20, 6450 Харманли, България Картаулица „Е. Георгиев“, 4602 Велинград, България Карта
улица „Е. Георгиев“, Велинград, България Картаулица „Евгения Бояджиева“ 6, 4300 Карлово, България Карта
улица „Еверест“ 37, Кюстендил, България Картаулица „Евлия Челеби“ 2, 1618 София, България Карта
улица „Евлия Челеби“ 23, 1619 София, България Картаулица „Евлия Челеби“ 25-А, 1619 София, България Карта
улица „Евлия Челеби“ 32, 1619 София, България Картаулица „Евлия Челеби“ 34, 1619 София, България Карта
улица „Евлия Челеби“ 36, 1619 София, България Картаулица „Евлия Челеби“ 39, 1619 София, България Карта
улица „Евлия Челеби“ 42-Б, 1619 София, България Картаулица „Евлия Челеби“ 46-48, 1619 София, България Карта
улица „Евлия Челеби“ 48, 1619 София, България Картаулица „Евлия Челеби“ 50, 1619 София, България Карта
улица „Евлия Челеби“ 52, 1619 София, България Картаулица „Евлия Челеби“ 54, 1619 София, България Карта