улица „21-ва“ 5, 1387 София, България Картаулица „21-ва“, 1387 София, България Карта
улица „21-ви век“ 2, 1700 София, България Картаулица „21-ви век“ 36, 1700 София, България Карта
улица „21-ви век“ 6, 3400 Монтана, България Картаулица „21-ви век“ 71, 1700 София, България Карта
улица „21-ви век“ 9, 1700 София, България Картаулица „21-ви век“, 1700 София, България Карта
улица „215-та“ 208, 1343 София, България Картаулица „215-та“ 212, 1343 София, България Карта
улица „22-ра“ 22, 9600 Балчик, България Картаулица „22-ри Септември“ 12, 6301 Хасково, България Карта
улица „22-ри Септември“ 2, 8800 Сливен, България Картаулица „22-ри Септември“ 20, 6301 Хасково, България Карта
улица „22-ри Септември“ 27, 6301 Хасково, България Картаулица „22-ри Септември“ 30, 6301 Хасково, България Карта
улица „22-ри Септември“ 39, 3400 Монтана, България Картаулица „22-ри Септември“ 43, 3400 Монтана, България Карта
улица „22-ри септември“ 5, 1111 София, България Картаулица „22-ри Септември“ 52, 3400 Монтана, България Карта
улица „221-ва“, 1343 София, България Картаулица „23 Септември“ 10, 7800 Попово, България Карта
улица „23 Септември“ 12, 7800 Попово, България Картаулица „23 Септември“ 15, 7800 Попово, България Карта
улица „23 Септември“ 16, 7800 Попово, България Картаулица „23 Септември“ 18, 7800 Попово, България Карта
улица „23 Септември“, 7800 Попово, България Картаулица „23-та“ 13, 1387 София, България Карта
улица „23-та“ 6, 1387 София, България Картаулица „23-ти декември“ 3, 1360 София, България Карта
улица „23-ти Септември“ 16, 4015 Пловдив, България Картаулица „23-ти Септември“ 4, 9301 Добрич, България Карта
улица „23-тм Юни“, 5130 Долна Оряховица, България Картаулица „24 Май“ 28, 1807 с. Желява, България Карта
улица „24 Май“, 1807 с. Желява, България Картаулица „24-та“ 1, 1855 Долни Богров, България Карта
улица „24-та“ 11, 1387 София, България Картаулица „24-та“ 2-А, 1387 София, България Карта
улица „24-та“ 22, 1387 София, България Картаулица „24-та“ 24, 1387 София, България Карта
улица „24-та“ 7, 1387 София, България Картаулица „24-ти Май“ 26, 1807 с. Желява, България Карта
улица „24-ти Май“ 31, 1807 с. Желява, България Картаулица „24-ти Май“ 31, 7016 Русе, България Карта
улица „24-ти Май“ 37, 1807 с. Желява, България Картаулица „24-ти Май“ 47, 1807 с. Желява, България Карта
улица „24-ти Май“ 58, 1807 с. Желява, България Картаулица „24-ти Май“ 62, 1807 с. Желява, България Карта
улица „24-ти Май“ 64, 1807 с. Желява, България Картаулица „24-ти черноморски пехотен полк“ 108, 8001 Бургас, България Карта
улица „24-ти черноморски пехотен полк“ 119, 8001 Бургас, България Картаулица „24-ти черноморски пехотен полк“ 12, 8001 Бургас, България Карта
улица „24-ти черноморски пехотен полк“, 8000 Бургас, България Картаулица „24-ти черноморски пехотен полк“, 8001 Бургас, България Карта
улица „24-ти черноморски пехотен полк“, Бургас, България Картаулица „25-и Септември“ 23, 9650 Каварна, България Карта
улица „25-и Септември“ 26, 9650 Каварна, България Картаулица „25-и Септември“ 8, 9650 Каварна, България Карта
улица „25-та“ 101a, 1387 София, България Картаулица „25-та“ 11, 1839 Враждебна, България Карта
улица „25-та“ 13, 1839 Враждебна, България Картаулица „25-та“ 15, 1756 Бистрица, България Карта
улица „25-та“ 17-А, 1387 София, България Картаулица „25-та“ 21, 1387 София, България Карта
улица „25-та“ 21-А, 1387 София, България Картаулица „25-та“ 21-Б, 1387 София, България Карта
улица „25-та“ 4, 1387 София, България Картаулица „25-та“, 1839 София, България Карта
улица „251-ва“ 1, 1225 София, България Картаулица „251-ва“ 3, 1225 София, България Карта
улица „252-ра“ 4, 1225 София, България Картаулица „252-ра“ 5, 1225 София, България Карта
улица „253-та“ 7, 1225 София, България Картаулица „254-та“ 1, 1225 София, България Карта
улица „254-та“ 2, 1225 София, България Картаулица „254-та“ 5, 1225 София, България Карта
улица „255-та“ 3, 1225 София, България Картаулица „256-та“ 1, 1225 София, България Карта
улица „256-та“ 2, 1225 София, България Картаулица „256-та“ 3, 1225 София, България Карта