улица „2-ри януари“ 30, 4400 Пазарджик, България Картаулица „2-ри януари“ 4, 4400 Пазарджик, България Карта
улица „20-та“ 10, 1387 София, България Картаулица „20-та“ 5, 1387 София, България Карта
улица „20-та“ 9, 1387 София, България Картаулица „20-та“, 9600 Балчик, България Карта
улица „20-ти април“ 1, 1320 Банкя, България Картаулица „20-ти април“ 1, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 10, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 11, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 13, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 14, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 15, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 16, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 17, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 18, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 19, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 2, 1320 Банкя, България Карта
улица „20-ти април“ 2-А, 2503 Кюстендил, България Картаулица „20-ти април“ 20, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 21, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 24, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 27, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 3, 1320 Банкя, България Карта
улица „20-ти април“ 3, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 32, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 36, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 4, 1320 Банкя, България Карта
улица „20-ти април“ 4, 1606 София, България Картаулица „20-ти април“ 5, 1320 Банкя, България Карта
улица „20-ти април“ 6, 1320 Банкя, България Картаулица „20-ти април“ 6, 1606 София, България Карта
улица „20-ти април“ 6-А, 2503 Кюстендил, България Картаулица „20-ти април“ 9, 1320 Банкя, България Карта
улица „20-ти януари“ 7, 6305 Хасково, България Картаулица „201-ва“ 219a, 1343 София, България Карта
улица „202-ра“ 1, 1202 София, България Картаулица „202-ра“ 11, 1756 Малинова долина, България Карта
улица „202-ра“ 24, 1756 София, България Картаулица „202-ра“ 5, 1220 София, България Карта
улица „202-ра“ 50, 1756 София, България Картаулица „202-ра“ 6, 1220 София, България Карта
улица „202-ра“ 7, 1220 София, България Картаулица „202-ра“ 7, София, България Карта
улица „202-ра“ 7-А, 1220 София, България Картаулица „202-ра“ 8, 1220 София, България Карта
улица „202-ра“, 1220 София, България Картаулица „204-та“ 17, 1756 София, България Карта
улица „204-та“ 264, 1756 София, България Картаулица „205-та“ 3, 1756 Малинова долина, България Карта
улица „205-та“ 5, 1756 Малинова долина, България Картаулица „205-та“, 1343 София, България Карта
улица „207-ма“ 227, 1343 София, България Картаулица „207-ма“ 233a, 1343 София, България Карта
улица „208-ма“ 218, 1343 София, България Картаулица „208-ма“ 218b, 1343 София, България Карта
улица „209-та“ 225, 1343 София, България Картаулица „209-та“ 225b, 1343 София, България Карта
улица „20ти Април“ 1, 4500 Панагюрище, България Картаулица „20ти Април“ 20, 4500 Панагюрище, България Карта
улица „20ти Април“ 3, 4500 Панагюрище, България Картаулица „20ти Април“ 5, 4500 Панагюрище, България Карта
улица „20ти Април“ 9, 4500 Панагюрище, България Картаулица „21 декември“, 1532 Казичене, България Карта
улица „21-ва“ 13, 1387 София, България Картаулица „21-ва“ 5, 1387 София, България Карта
улица „21-ва“, 1387 София, България Картаулица „21-ви век“ 2, 1700 София, България Карта
улица „21-ви век“ 36, 1700 София, България Картаулица „21-ви век“ 6, 3400 Монтана, България Карта
улица „21-ви век“ 71, 1700 София, България Картаулица „21-ви век“ 9, 1700 София, България Карта
улица „21-ви век“, 1700 София, България Картаулица „215-та“ 208, 1343 София, България Карта
улица „215-та“ 212, 1343 София, България Картаулица „22-ра“ 22, 9600 Балчик, България Карта
улица „22-ри Септември“ 12, 6301 Хасково, България Картаулица „22-ри Септември“ 2, 8800 Сливен, България Карта
улица „22-ри Септември“ 20, 6301 Хасково, България Картаулица „22-ри Септември“ 27, 6301 Хасково, България Карта