ул. „Филип Македонски“ 19-А, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 2, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 20, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 20-Б, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 20А, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 22, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 22А, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 23, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 24, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 24, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 25, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 25, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 26, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 26, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 26-А, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 26А, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 27, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 27А, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 27Б, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 28, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 29, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 29, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 29-А, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 29-Б, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 29А, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 29А, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 29Б, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 29Б, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 3, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 3-5, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 30, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 31, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 31, 4002 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 32, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 32-А, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 34, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 34, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 36, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 36, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 36-А, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 36А, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 37, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 37, 4002 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 38, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 38, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 39, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 39-А, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 39А, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 39А, 4002 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 40, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 44, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 47, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 49, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 50-Б, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 50А, 4000 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 50Б, 4000 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 51, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 51, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 51-57, 4002 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 51-Б, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 51А, 4002 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 51Б, 4002 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 51Б, 4002 Център, Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 52, 4000 Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 54, 4000 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 56, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 58, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 58, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 61, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 61, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 62, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 62, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 65, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 65, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 66, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 66, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 67, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 67, 4002 Център, Пловдив, България Карта
ул. „Филип Македонски“ 68, 4002 Пловдив, България Картаул. „Филип Македонски“ 68, 4002 Център, Пловдив, България Карта